Livrare grauită
SERVICIUL CLIENTI
eshop de încredere
 

Politica de confidentialitate

 1. Pentru intelesul acestor termeni si conditii, vanzatorul este, de asemenea, un operator de site web - ALABO s.r.o., IČO: 40207098, Gorkého 10, Bratislava 811 01, Slovenská republika.
 2. Informațiile personale înseamnă informații care pot identifica, direct sau indirect, o anumită persoană fizică, în special numele, adresa,  data de naștere, adresa de e-mail. cookie-uri etc.
 3. Consumatorul sau cumpărătorul care este o persoană fizică confirmă Ordinul că datele cu caracter personal furnizate de acesta în domeniul numelui, al prenumelui, al adresei, al adresei de e-mail, al numărului de telefon sunt corecte și adevărate. Prelucrarea acestor date este necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare la distanță, la care consumatorul este parte în înțelesul art. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Datele cu caracter personal din Directiva 95/46 / CE (denumite în continuare "GDPR") sunt colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor și utilizarea sa în scopuri de facturare, înregistrarea domeniului și alte operațiuni asociate serviciului comandat și furnizat, comunicarea cu consumatorul în scopul executării drepturilor contractuale (retragerea din contract) de comercializare a operatorului, în scopul transmiterii informațiilor despre bunuri, prin mijloace electronice (e-mail).
 4. Operatorul prelucrează date cu caracter personal pentru:
  1. Înregistrarea clientului
  2. Crearea unui ordin / pentru a încheia un contract de vânzare
  3. Emiterea documentului, confirmarea ordinului
  4. livrarea bunurilor
  5. Informații despre noutăți, reduceri și evenimente
  6. să înregistreze comenzile și să solicite depunerea
 5. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor în conformitate cu legislația, contractele și alte documente ale operatorului, în măsura în care aceste date cu caracter personal sunt furnizate operatorului în documente, în formă electronică sau comunicate în alt mod cu cumpărătorul.
 6. Consumatorul are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment în scris.
 7. Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal ale persoanelor în cauză:
  1. Nume si prenume
  2. Adresa
  3. Număr de telefon, e-mail
  4. detaliile platii
  5. cookies
 8. Cumpărătorul este de acord că datele cu caracter personal vor fi furnizate unei terțe părți pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu contractul de vânzare.
 9. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei în cauză numai pentru timpul necesar pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare și al legislației.
 10. Operatorul web procesează datele cu caracter personal ale persoanelor interesate în scopul margetării, cu acordul persoanei în cauză. Persoana în cauză este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, la înregistrare, la înscriere. Persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe o perioadă nedeterminată. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment prin notificarea către operator, în orice moment prin notificarea operatorului sau prin anularea contului sau prin dezabonarea din buletinul informativ.
 11. Operatorul web nu va publica informații personale despre cumpărători
 12. Nu este posibilă retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor care se efectuează pe baza unei obligații legale (de exemplu, în scopuri fiscale).
 13. Persoana în cauză are următoarele drepturi împotriva operatorului:
  1. Persoana în cauză are dreptul de acces la datele cu caracter personal
  2. dreptul de a repara datele personale și Operatorul pentru corectarea datelor personale              incorecte
  3. dreptul de a șterge datele cu caracter personal, se aplică ca:
   1. datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost obținute
   2. persoana în cauză va anula acordul
   3. nu există niciun motiv pentru prelucrarea datelor
   4. datele cu caracter personal sunt procesate ilegal
   5. este un motiv pentru ștergerea obligației din cadrul GDPR
   6. datele au fost obținute în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale.
  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal
   1. persoana se opune corectitudinii datelor cu caracter personal
   2. prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
   3. persoana în cauză are nevoie de date pentru a solicita o plângere legală
   4. Furnizorul trebuie să informeze persoana în cauză înainte de restricție
  5. Furnizorul este obligat să informeze persoana în cauză cu privire la destinatarii care au notificat corectarea datelor
  6. Persoana are dreptul de a transfera datele cu caracter personal
  7. Persoana are dreptul de a transfera datele cu caracter personal
  8. pe persoană nu este acoperită de decizia privind datele
  9. Persoana în cauză are dreptul de a notifica încălcarea protecției
  10. Dreptul la inițierea procedurii
  11. persoana are dreptul de a determina timpul de procesare a datelor
  12. Furnizarea de date nu este necesară pentru încheierea contractului
  13. persoana are dreptul la sursă
 14. Furnizarea de informații persoanei vizate:
  1. la cererea persoanei în cauză
  2. în termen de o lună
  3. gratuit
  4. În cazul în care afirmația persoanei vizate este vădit neîntemeiată sau inadecvată, în special pentru caracterul său recurent, Furnizorul poate solicita o taxă corespunzătoare, ținând seama de costurile administrative de furnizare a informațiilor
 15. În cazul în care persoana în cauză nu are capacitate juridică deplină, aceste drepturi se bucură de reprezentantul său legal.
 16. Furnizorul informează persoana despre limitarea drepturilor
 17. Persoana în cauză este obligată să furnizeze numai informații personale reale.
 18. Aceste prevederi sunt gestionate de lege. Nu. 122/2013 Z.z. privind protecția datelor cu caracter personal și standardele relevante ale UE.
 19. Operatorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal de către o persoană terță care a primit ilegal date cu caracter personal neautorizate.

 

Explicație pentru protecția datelor cu caracter personal

ALABO prelucrează informațiile personale pe care le furnizați sau le obținem altfel decât de la dvs.
Când vizitați ALABO, este posibil să colectăm date cum ar fi adresa IP, cookie-uri, comportamentul pe site, informații despre sistemul de operare, e-mail și așa mai departe. Aceste informații sunt anonime și nu este posibilă identificarea specifică a utilizatorului.

Datele cookie au mai multe scopuri decât funcțiile de pagină și alte module cookie care sunt analitice. Cookie-urile analitic sunt colectate de Google Inc., care ulterior anonimizează aceste date.
Datele anonime nu sunt date personale, deoarece nu pot fi atribuite unui anumit individ. ALABO lucrează și cu astfel de date. Aceste date sunt, de asemenea, utilizate în scopuri publicitare. Cookie-urile pot fi controlate de acest modul din Google sau din setările browserului. Dacă, de asemenea, configurați blocarea altor cookie-uri (tehnice) în browser, hărțuiți funcționarea site-ului dvs. și dacă blocați modulele cookie analitică, vă confruntați cu funcționarea magazinului online ALABO și cu anunțul pe care îl aveți vedeți pe alte site-uri poate să nu reflecte interesele dvs.

Procesăm datele dumneavoastră personale pentru:

 • cumpărarea de bunuri, furnizarea de bunuri, înregistrarea și echipamentele de revendicare, înregistrarea dvs. ca și client - datele dvs. personale sunt procesate la minim, astfel încât să obțineți bunurile dvs., cum ar fi extinderea minimă, astfel încât să obțineți bunurile dvs. cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, e-mail, (pentru livrare, datele sunt furnizate transportatorului) în cazul înregistrării, puteți să ștergeți datele și contul dvs. în orice moment,
 • marketing: Vă vom trimite doar oferte de e-mail pe baza consimțământului dvs. pe care îl veți confirma prin e-mail și în orice moment puteți revoca acest consimțământ, în acest caz nu avem nevoie de alte informații decât de e-mail
 • îndeplinirea altor obligații legale (contabilitate)

Procesăm datele dvs. personale în această bază de date pentru:

 • îndeplinirea obligațiilor contractuale din contractul de achiziție
 • interes legitim în furnizarea de conținut relevant pentru marketing - date și cookie-uri prelucrate automat

Procesăm datele personale în acest interval de timp:

 • prelucrăm datele personale pe durata contractului de cumpărare > în caz de nerealizare, nu este posibilă executarea contractului
 • procesăm datele dvs. personale pentru perioada prevăzută de lege - 10 ani în cazul documentului fisca > în acest caz, consimțământul nu poate fi retras
 • cont de utilizator > timpul până când vă anulați contul, adică nu veți retrage consimțământul
 • marketing > retragerea notificărilor de afaceri